สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์ ที่เยาวชนผู้เข้าร่วมแข่งขันในแต่ละฤดูการแข่งขันจะได้รับ

  • ถ้วยรางวัลคะแนนสะสมสูงสุดประจำฤดูกาล 2021 ในทุกคลาส
  • รางวัลสำหรับผู้มีคะแนนสะสมสูงสุดประจำฤดูกาล 2021
    ผู้ที่มีคะแนนสะสมสูงสุดเป็นอันดับ 1 ในคลาส S, A, B, C, D, E และ F ทั้งชายและหญิง ของฤดูกาล 2021 (ในแต่ละคลาส จะต้องมีผู้เข้าแข่งขันไม่น้อยกว่า 5 คน) ที่เข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 7 สนาม จากทั้งหมด 10 สนาม จะได้เข้าร่วมทำกิจกรรม GAD Thailand Developing Camp กับ โปรสมเกียรติ ศรีสง่า นักกอล์ฟอาชีพ ผู้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับกันในวงการกอล์ฟ ในเรื่องความสามารถในการเล่นลูกสั้น (ชิพ, พัต) และการระเบิดทรายได้อย่างดีเยี่ยม เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใช้จ่ายใดๆ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

    • ที่พักภายในสนามกอล์ฟสำหรับนักกีฬา ผู้ปกครอง และ/หรือ ผู้ฝึกสอนเป็นเวลา 1 คืน
    • ออกรอบในช่วงเช้า เป็นเวลา 2 วัน โดยมีคณะทำงานของโครงการฯ เป็นผู้ดูแล และให้คำแนะนำตลอดการออกรอบฝึกซ้อม และในช่วงบ่ายของทั้ง 2 วัน จะมีการฝึกซ้อม และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการ ชิพ พัต และ ระเบิดทราย
    • ถ้วยรางวัลใหญ่ประจำฤดูกาล CHAMPION OF THE YEAR

☆ หมายเหตุ ทางโครงการฯ ขอเรียนเชิญ ผู้ฝึกสอน และ/หรือ ผู้ปกครอง ที่ประสงค์จะร่วมทำกิจกรรมกับนักกีฬา ร่วมเดินออกรอบ และร่วมทำกิจกรรมไปกับนักกีฬาของตน ตลอดการทำกิจกรรมที่ทาง GAD Thailand Developing Camp จัดขึ้น เพื่อเป็นการร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเกมการเล่นของนักกีฬาแต่ละคน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้นในการพัฒนา โดยโครงการ GAD Thailand Developing Camp มุ่งหวังว่า นักกีฬาที่เข้าร่วมทำกิจกรรม จะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการทำกิจกรรมนี้ และนำกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป