ตารางการแข่งขัน

Competition schedule of GAD THAILAND CHAMPIONSHIP 2022

 

MATCH DATE COURSE
GAD # 1 13 March 2022 Uniland Golf and Country Club
GAD # 2 10 April 2022 Uniland Golf and Country Club
GAD # 3 8 May 2022 Royal Hill Golf Resort & Spa
GAD # 4 19 June 2022 Uniland Golf and Country Club
GAD # 5 17 July 2022 Uniland Golf and Country Club
GAD # 6 21 August 2022 Uniland Golf and Country Club
GAD # 7 18 September 2022 TBA
GAD # 8 9 October 2022 TBA
GAD # 9 6 November 2022 Royal Hill Golf Resort & Spa
GAD # 10 18 December 2022 TBA

 

Remark: Any details maybe need to change by appropriate and necessary. Which will be informed later.