ตารางการแข่งขัน GAD THAILAND CHAMPIONSHIP 2019 – 2020

 

MATCH DATE COURSE
GAD # 1 9 June 2019 Uniland Golf & Resort
GAD # 2 21 July 2019 Dynasty Golf & Country Club
GAD # 3 1 September 2019 Uniland Golf & Resort
GAD # 4 13 October 2019 Ayutthaya Golf Club
GAD # 5 24 November 2019 Dynasty Golf & Country Club
GAD # 6 22 December 2019 TBA
GAD # 7 19 January 2020 TBA
GAD # 8 23 February 2020 TBA
GAD # 9 22 March 2020 TBA
GAD # 10 19 April 2020 TBA
GAD # 11 17 May 2020 TBA
GAD # 12 21 June 2020 TBA

หมายเหตุ: รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและความจำเป็น โดยจะแจ้งให้ทราบต่อไป