กฎ-กติกาการแข่งขัน

กฎข้อบังคับที่ใช้ในการแข่งขัน

ใช้กฎข้อบังคับในการแข่งขันของ R&A ร่วมกับกฎและเงื่อนไขในการแข่งขัน ของแต่ละสนามที่ใช้แข่งขันในแต่ละรายการ

รูปแบบการแข่งขัน

การแข่งขันแบบ Stroke Play – Gross Score แข่งขัน 1 วัน 18 หลุม
ในกรณีแต้มเสมอกันตัดสินโดยใช้วิธีดังนี้

 • ใช้วิธี Play off สำหรับ Class S, A, B และ C
 • ใช้วิธี Count back จากหลุม 18 สำหรับ Class D, E และ F

การใช้กล้องวัดระยะ

 • ผู้เข้าแข่งขันสามารถใช้กล้องวัดระยะทาง ที่ไม่มีฟังก์ชั่นอื่นใดร่วมด้วยเท่านั้น เช่น วัดค่าความลาดเอียง, ระดับความสูง หรือความเร็วของลม รวมถึงอุปกรณ์วัดระยะทางที่เป็น GPS

การใช้รถกอล์ฟ

ผู้เข้าแข่งขันที่สามารถใช้รถกอล์ฟได้ตลอดการแข่งขัน

 • Class C
 • Class D
 • Class E
 • Class F

หมายเหตุ * ผู้ปกครองสามารถนั่งรถไปกับผู้เข้าแข่งขันได้

จำนวนผู้เข้าแข่งขัน

สามารถรับผู้เข้าแข่งขันต่อรายการได้จำนวน 144 คน

การเก็บลูก

ผู้เข้าแข่งขันทุก Class ที่ทำคะแนนเกินกว่าสองเท่า ของจำนวนพาร์ในแต่ละหลุม เช่น พาร์ 5 ถ้าทำคะแนน ถึง 10 แต้ม เราจะให้ผู้เข้าแข่งขันเก็บลูกขึ้นแล้ว ไปเล่นต่อ ที่หลุมต่อไปได้เลย โดยจะนับสกอร์ สูงสุด ที่
10 แต้ม สำหรับหลุม พาร์ 5
8 แต้ม สำหรับหลุม พาร์ 4
6 แต้ม สำหรับหลุม พาร์ 3
เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขัน ไม่เหนื่อยจนเกินไป และเพื่อความรวดเร็ว

การแนะนำจากผู้ปกครองและผู้ฝึกสอน

 1. คลาส A และ B อนุญาตให้ผู้ปกครองและโค้ชให้คำแนะนำการเล่นได้ระหว่างกรีนถึงทีออฟ
  (ไม่สามารถให้คำแนะนำการเล่นระหว่างทีออฟถึงกรีน)
 2. คลาส C และ D  อนุญาตให้ผู้ปกครองและโค้ชให้คำแนะนำการเล่นได้ตลอดการแข่งขัน (ไม่สามารถขึ้นบนกรีนได้)
 3. คลาส E และ F อนุญาตให้ผู้ปกครองหรือผู้ฝึกสอน สามารถขึ้นไปดูแลบนกรีนได้ (อนุญาตเพียง 1 ท่าน และจะต้องไม่รบกวนนักกีฬาท่านอื่น)

** หากมีการแจ้งกรรมการ กรรมการสามารถเข้าไปตักเตือนได้ หากไม่ปฏิบัติตาม กรรมการสามารถระงับ มิให้ผู้ปกครองดูแลอีกต่อไป)