การแข่งขัน

การแข่งขันรายการ GAD Thailand ประจำฤดูกาล 2021

ชื่อการแข่งขัน GAD Thailand Championship

การแบ่งกลุ่มอายุ และเพศของผู้เข้าแข่งขัน โดยแบ่งเป็น Class ตามเกณฑ์ดังนี้

  • Class S – นักกอล์ฟชายและหญิง อายุ 18 – 25 ปี
  • Class A – นักกอล์ฟเยาวชนชายและหญิง อายุ 15 – 17 ปี
  • Class B – นักกอล์ฟเยาวชนชายและหญิง อายุ 13 – 14 ปี
  • Class C – นักกอล์ฟเยาวชนชายและหญิง อายุ 11 – 12 ปี
  • Class D – นักกอล์ฟเยาวชนชายและหญิง อายุ 9 – 10 ปี
  • Class E – นักกอล์ฟเยาวชนชายและหญิง อายุ 7 – 8 ปี
  • Class F – นักกอล์ฟเยาวชนชายและหญิง อายุ 6 ปี และต่ำกว่า

หมายเหตุ *  อายุนับตามอายุจริงถึงวันแข่งขัน

 

ตารางการสะสมคะแนน

ผู้ที่มีสิทธิ์ รับรางวัลคะแนนสะสมสูงสุด ต้องเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 7 สนาม จากทั้งหมด 10 สนาม

กำหนดการปิดรับสมัคร และแจ้งผลการรับสมัคร

GAD Thailand Championship จะปิดรับสมัครการแข่งขัน 1 วันก่อนการแข่งขัน หรือเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน 144 คน  หากมีนักกอล์ฟเกินกว่านี้ ก็จะเก็บรายชื่อไว้เป็นนักกอล์ฟสำรอง และจะแจ้งให้ทราบหากสามารถรับผู้เข้าแข่งขันเพิ่มเติมได้

การเลื่อนการแข่งขัน

นักกีฬาที่มีความประสงค์จะเลื่อนการแข่งขันไปสนามต่อไป จะต้องแจ้งเข้ามาล่วงหน้า ก่อนวันแข่งขัน 5 วัน
ทางรายการขอสงวนสิทธิ์การใช้สิทธิ์เลื่อนสำหรับผู้ที่แจ้งเข้ามาตามเวลาที่กำหนด

ค่าสมัครเข้าแข่งขัน

ค่าสมัครเข้าแข่งขัน 2,000 บาท ไม่รวมค่าแคดดี้

 

กฎข้อบังคับที่ใช้ในการแข่งขัน
ใบสมัครร่วมการแข่งขัน
รางวัลที่จะได้รับ