สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์ ที่เยาวชนผู้เข้าร่วมแข่งขันในแต่ละฤดูการแข่งขันจะได้รับ

 • ผู้ที่มีคะแนนสะสมสูงสุดในแต่ละ Class จะได้รับ ถ้วยรางวัล Champ of the year
 • ผู้ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด และเข้าร่วมแข่งขัน 8 ครั้งขึ้นไปใน ฤดูกาลนั้นๆ จะได้เข้าร่วมกิจกรรม GAD Family Camp โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รายละเอียดมีดังนี้
  • GAD Family Camp
   แคมป์ เพื่อการพัฒนาการเล่นลูกสั้น ชิพ พัต และระเบิดทราย โดย โปรสมเกียรติ ศรีสง่า นักกอล์ฟอาชีพ ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการเล่นลูกสั้นที่หลากหลายได้อย่างดีเยี่ยม
   โดย GAD จะจัดที่พัก 2 วัน 1 คืน พร้อมอาหารเช้าและอาหารกลางวัน สำหรับ ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม
   โปรสมเกียรติ ศรีสง่า นักกอล์ฟอาชีพ ผู้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับกันในวงการกอล์ฟ ในเรื่องความสามารถในการเล่นลูกสั้น (ชิพ, พัท) และการระเบิดทรายได้อย่างดีเยี่ยม