ตารางการแข่งขัน GAD Thailand Championship 2022

Competition schedule of GAD THAILAND CHAMPIONSHIP 2022

 

MATCH DATE COURSE
GAD # 1 13 March 2022 Uniland Golf and Country Club
GAD # 2 10 April 2022 Uniland Golf and Country Club
GAD # 3 8 May 2022 Royal Hill Golf Resort & Spa
GAD # 4 19 June 2022 Uniland Golf and Country Club
GAD # 5 17 July 2022 Uniland Golf and Country Club
GAD # 6 21 August 2022 Uniland Golf and Country Club
GAD # 7 25 September 2022 Uniland Golf and Country Club
GAD # 8 30 October 2022 Uniland Golf and Country Club
GAD # 9 27 November 2022 Uniland Golf and Country Club
GAD # 10 18 December 2022 Lotus Valley Golf Resort

Competition schedule of GAD THAILAND CHAMPIONSHIP 2023

 

MATCH DATE COURSE
GAD # 1 15 January 2023 TBA
GAD # 2 26 February 2023 TBA
GAD # 3 26 March 2023 Uniland Golf and Country Club
GAD # 4 23 April 2023 Uniland Golf and Country Club
GAD # 5 28 May 2023 Uniland Golf and Country Club
GAD # 6 25 June 2023 Uniland Golf and Country Club
GAD # 7 30 July 2023 Royal Hill Golf Resort & Spa
GAD # 8 20 August 2023 TBA
GAD # 9 17 September 2023 TBA
GAD # 10 29 October 2023 Royal Hill Golf Resort & Spa

 

Remark: Any details maybe need to change by appropriate and necessary. Which will be informed later.